TT Anlegg

Historikk

1952
Tomas Eikså kjøpte en skogeiendom og satte i gang en større skogsdrift på denne.
Til dette trengte han naturlig nok skogsmaskiner.
Tomas og Sigbjørn Nøding drev da et firma som hadde god erfaring med ombygging av maskiner.
De hadde tidligere kjøpt inn 12 kanadiske “Carrier”, lett pansrede beltevogner fra krigen i Sahara.
Disse ble bygget om til skogsmaskiner, taubaner og vinsjer.

1960
Firmaet S.Nøding og T.Eikså opphørte og Terrengtransport oppstod i 1960.
Eiersiden bestod da av Tomas Eikså, Olav Ausland, Ådne Nome, Olav Nome
Etter hvert ble også Sigbjørn Nøding medeier.

1965
Terrengtransport blir omgjort til eget AS.

1967 - 68
Skriver av tap etter konkursen i Betongbygg med 208.853kr over en toårsperiode. 
Solid økonomi gjorde at Terrengtransport likevel gikk i balanse.

1971
Nytt verksted bygges på Marnardal.

1982
Gamle verksted rives for å gjøre plass til utvidelse av nytt tilbygg.

1983
Starter pukkverksdrift med innleide svensker fra Grus og bergkrosning AB.
Terrengtransport kjøpte eget utstyr på slutten av 80-tallet.

1986
Ole K. Fyksen overtar stillingen som daglig leder etter Tomas Eikså.

1992-93
Kåret til norges mest lønnsomme bedrift innen anleggsbransjen.

1994
Verksted utvides med egen kontordel.

1995
Omsetning øker med 50% pga egen produksjon av 300.000 tonn pukk

1997
Tom Eikså overtar som daglig leder etter Ole K. Fyksen.

2002
Terengtransport får sin til nå største jobb med å lage ca 5km europavei vei på Brokelandsheia.

2011
TT Anlegg flytter inn i sine nåværenede lokaler på Jåbekk industriområdet i Mandal.

 

Antall ansatte gjennom årene

 

1960 5 personer
1966 25 personer
1970 39 personer
1974 32 personer
1994 48 personer
2006 151 personer
2013 230 personer

 

Omtaler:

1960 - 1970. Vegsjefen i Vest-Agder fylke om blant annet,

  • Fylkesveganlegget Skaue bru til Skjævesland sag,
  • Fylkesveganlegget Finsdal bru - Finsådal,
  • Fylkesveg Skofteland - Fuskeland
  • Vei til Mjåland bru og bygging av landkar ,
  • Veg til Fuglestveit bru pluss utførelsen av pilar og landkar

” Oppdragene som firmaet Terrengtransport A/S v/ daglig leder Tomas Eikså har hatt for vegvesenet
i Vest-Agder, er utført meget tilfredsstillende. Oppdragene er overlatt firmaet
etter anbud i konkurranse med andre firma. Anbudsberegningene som lå til
grunn for arbeidene, var utført nøkternt og viste god innsikt. En har også
forståelsen av at firmaet er kjent med de lover og regler som gjelder for
entreprenørdrift.”

I 1966/67 hadde de også arbeid ved en 300 kV linje ved Rød Herøya i Telemark. Her var det
maskingraving av hull for mastefundamenter,ialt ca 3000 m³, transport av 500m³ ferdig betong fra blandeverk til
mastepunktene, transport av materiell til linjene. Her assisterte de også ved
strekking av linjene med Timberjack og Muskegg med vinsjer.

Norsk Hydro nevner spesielt at Transportene har vært utført både på sommerog
vinterføre. Det har vært benyttet taubane, traktor, Muskegg, Timberjack og
pontongfartøyer på vann. Vi har hatt stor glede av Terrengtransports positive
vilje til å løse kompliserte transportopplegg, spesielt var dette tilfelle ved
transport av ferdigbetong ut i marken vinterstid.”

Røldal- Suldal kraftanlegg har uttalt m.a. at I et så steilt og vanskelig terreng
som det er i Røldal og Suldal, anser vi det som en meget krevende oppgave å få
bragt ut til de tallrike arbeidssteder såvidt store mengder gods det her er tale om,
og det til steder som tildels er beliggende helt opp i 11oo m.o.h., hvor
værforholdene ikke alltid er de aller beste. Terrengtransport har imidlertid løst
sin oppgave både på riktig måte og til riktig tid”.

 

alt

Bilde: Rolf Follerås og Olav Ausland transporterer en Ferguson 35, med trekvarts belter, på flåte over
Ortevann mellom Sirikrok og Suleskaret. Det var etter dette linjeoppdraget at firmaet bestemte seg for å satse på terreng transport.