TT Anlegg

HMS

TT Anlegg AS har satt seg følgende mål for sitt helse-, miljø-, sikkerhets-
og kvalitetsarbeid.

Arbeidsmiljø
TT Anlegg AS skal systematisk kartlegge fysiske og psykiske forhold som kan påvirke arbeidsmiljø.
Avvik behandles etter våre standard prosedyrer.
Målsettingen er null skader, og sykefravær i henhold til handlingsplan.

Ytre miljø
Det er vårt mål å sikre at bedriften ikke forurenser slik at det fører til helseskade eller
skader naturen på en måte som svekker dens evne til selvfornyelse og produksjon.

Kvalitet
Ethvert produkt levert av TT Anlegg skal tilfredsstille krav iht arbeidsbeskrivelse, forskrifter og
kundens bestilling.

For å nå disse målene, er det innført internkontroll i henhold til forskrifter, samt utarbeidet et
kvalitetssystem i henhold til EN-NS-ISO 9001, OHSAS 18001 og ISO 14001. Systemene er integrert,
og dokumentert på intranett og håndbøker til alle ansatte.

HMS vil i praksis si at vi reduserer den risiko, som alltid vil være til stede, til et akseptabelt nivå.
Selv om enkelte arbeidsoperasjoner kan se "skumle" ut ligger det desto mer planlegging og
forebyggende tiltak til grunn før vi setter i gang. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi gjør hva
vi kan for at alle skal ha den beste forutsetning for å utføre sine arbeidsoppgaver på en sikker og
faglig god måte.