TT Anlegg

Strømsvika - Havna tar form

Havna tar form i Strømsvika. Agdernæring har i sitt siste nummer skrevet 
om hvordan arbeidene ligger an. Les utgaven her

Strømsvika - Første store båt

Første store båt med stein fra Strømsvika har nå seilt ut.
Denne har lastet nesten 40 000 tonn stein som skal brukes til bygging av en molo i Kaliningrad.

Skipet er 180 meter langt og laster med to traverskraner som forsynes med 2 stk 50 tonns hjullastere.
 

 

Agdernæring

TT Anlegg og prosjekter vi har vært eller er delaktig i er omtalt
i siste utgave av agdernæring. 

  • s. 12-13 - Datalagringssenter N01 Campus på Støleheia i Vennesla
  • s. 18-19 - Kaianlegg i Strømsvika
  • s. 22-23 - Utbygging Skjerkevatn

Les siste utgave her. 

Søker maskinførere

TT Anlegg AS ønsker flere dyktige maskinførere på laget!
 
Vi søker maskinførere, både til arbeid lokalt og til reise-og skiftarbeid:
· Gravemaskin 5-70 tonn 
· Veghøvel
Vi disponerer topp moderne maskinpark som jevnlig fornyes. De fleste maskiner har montert GPS-maskinstyring, så det er en fordel om du behersker dette. Søker må være norsktalende.
Ved spørsmål, ring Ove Urevatn tlf: 901 12 378.
Søknad kan leveres på linken “Jobb hos oss” på www.ttas.no, eller sendes på mail til
 
 

Helland Vannverk

TT Anlegg har signert kontrakt med Helland Vannverk i Vestfold. Arbeidene gjelder
renseanlegg og stamnett for vann og avløp til ca 60 hytter. En gjeng er allerede på plass
og har startet på forberedende arbeider. Totalt skal det graves / sprenges grøft på ca 1600m,
legges sjøledning, samt styrt boring for ledning i fjell på ca 35m.

I tillegg opparbeides tomt for renseanlegg som skal leveres fra Ipec Miljø.

Bildet: Området hvor arbeidet skal utføres.

Strømsvika

Fra Lindesnes avis 23.des 2015 09:39

 

Nytt industrieventyr

Publisert: 23.des. 2015 09:39 Oppdatert: 23.des. 2015 09:39

 

Sørlandets største havn kommer etter planen i Mandal. Bystyret

vedtok reguleringsplanen for Strømsvika. Dagen etterpå fyrte fire

ordførere i regionen av den første salven med dynamitt for

symbolsk å markere at arbeidet er i gang. Fra Stortinget ligger

det omtrent 30 millioner kroner planleggingskroner og venter

dersom Mandal kommune klarer å sanke sammen resten av

prosjektbeløpet på totalt 63 millioner kroner. Med det eventyret

som kan utfolde seg i Strømsvika, bør midlene sitte løst. Der skal

det bygges 800 meter lang kai til industri. Tømmerhavna blir på

østsiden. Resten er ledig til annen virksomhet. I

kontorbygningene er det plass til flere hundre arbeidstakere.

 

Havna tilhører ikke bare Mandal alene. Eiere er også

Mandalsregionens Renovasjonsselskap (Maren), som igjen eies

av Marnardal, Lindesnes og Audnedal kommuner sammen med

Mandal. Industrisatsingen betyr mye for hele den skogtette

Lindesnes-regionen. På kort sikt vil havna nesten doble

utskipingen av mengden tømmer og kystskogbruket mener

havna i Mandal er den viktigste i landet for næringen. Tømmer

blir bare en bit av mulighetene. Næringsarealene på 1500 mål og

kaifront på vestsiden gir mulighet for enorm vekst i sysselsetting

og aktivitet. Strømsvika vil bli nærmeste havn i Norge til Europa

og sammenliknes med Risavika havn i Stavanger i størrelse. Leder

Espen Regevik i Mandal Handel og Servivce Forening beskriver

kombinasjonen av Strømsvika, ny E39 og nytt fengsel på Jåbekk

som totalt sett det største som har skjedd i regionen de siste 100

årene.

 

I jubelrusen er det grunn til kildekritikk. Storsastingen må

etablere en fornuftig og omtenksom forvaltning av verdiene.

Både miljø- og forurensingshensyn, også visuelle, må forhindre at

Klevefjorden blir en oppankringsplass for serviceskip i en

offshorenæring uten oppdrag. Den jobben kan Rosfjorden i

Lyngdal beholde. I Kristiansand ble det massive protester da

oljeplattformer ble plassert i Topdalsfjorden ved Varoddbroa.

Støyende arbeid og visuelt forurensende plattformer fikk

velgerne i hele Søm bydel til å få politikerne til å skifte mening og

få tauet plattformene bort. Sørlandets største havn i Mandal blir

et knutepunkt for trafikk til sjøs. Politikk og forvaltning må skape

en levende havn med aktivitet og ikke et lager for manglende

aktivitet,

Forarbeider for rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen

«E39 Kirkeheitunnelen i Mandal kommune skal rehabiliteres for å etterkomme krav i

Tunnelsikkerhetsforskriften. I den forbindelse vil det være påkrevd å føre opp nye tekniske

bygg i dagsonen utenfor tunnelen. Det ene av disse skal føres opp langs E39 ved Skarvøya

like øst for tunnelen. Det etableres her ei steinfylling ved utfylling i sidebukt til Mandals-

elva. Som følge av geotekniske forhold vil det være påkrevd at det legges ut ei

forbelastningsfylling som skal ligge ca. 6 måneder før fylling for fremtidig tekniske bygg

får sin permanente utforming. Entreprisearbeidet omfatter derfor leveranse av stein,

utlegging og øvrige arbeider knyttet opp mot etablering av denne forbelastningsfyllingen. 

I tillegg inngår etablering av et måleprogram for registrering av setningsutvikling i fylling,

kjørebane E39 og nærmeste landkar på Skarvøy bru.»

 

 

Helnorsk entreprenørselskap

 

PRESSEMELDING

Hæhre, Isachsen og TT danner ledende helnorsk entreprenørselskap  – Øystein Stray Spetalen og Ole Enger inn på eiersiden

(Vikersund/Solbergelva/Mandal/Skøyen, 1. juli 2015) Hæhre Entreprenør AS (Hæhre), Isachsen Gruppen AS (Isachsen) og TT Anlegg AS
(TT) går sammen og skaper et helnorsk og ledende entreprenørselskap innen samferdsel i Norge. Samtidig går Øystein Stray Spetalen og
Ole Enger inn på eiersiden i den nye grupperingen, hvor Enger tiltrer som arbeidende styreformann.

 

- Hæhre, Isachsen og TT utfyller hverandre svært godt og vil sammen danne et helnorsk entreprenørselskap. 1500 dyktige medarbeidere,
lang erfaring, moderne maskinpark og solid kapitalbase vil gjøre det mulig for selskapene å konkurrere om store kontrakter innen samferdselssektoren,
sier påtroppende styreleder Ole Enger.

 

Selskapene har over tid vist god lønnsomhet. Samlet ordrereserve er på over fem milliarder kroner, samtidig som driftsinntektene for 2016 vil
overstige fem milliarder kroner. Den nye grupperingen eier blant annet 270 gravemaskiner, 140 dumpere, 53 borerigger, 212 lastebiler, 46 valser,
15 veihøvler, 19 knuseverk, 11 sikteverk, 868 biler og en komplett tunellavdeling. Maskin- og utstyrsparken holder en meget høy standard.

 

Hæhre, Isachsen og TT vil fortsette å operere som selvstendige selskaper i den nye konsernstrukturen. De unike bedriftskulturene har vært grunnlaget
for suksessen til de tre virksomhetene og skal videreføres. Den finansielle kapasiteten er styrket ved at Øystein Stray Spetalen har investert betydelig
kapital som går inn i selskapene.

 

- Hæhre, Isachsen og TT er svært fornøyd med å få Øystein og Ole med på eiersiden. Ole vil være en  betydelig ressurs med sin lange industrielle
erfaring, samtidig som selskapene står svært godt hverandre, både strategisk, kulturelt, geografisk og markedsmessig. Prosjektene blir bare større
og større. Da er det helt avgjørende å ha styrke, kapital og størrelse til å sikre kontraktene og ikke minst arbeidsplassene til en helnorsk aktør, sier
Albert Kr Hæhre på vegne av Hæhre, Isachsen og TT.

 

Transaksjonen er betinget godkjennelse fra Konkurransemyndighetene. Avtalepartene har inngått en avtale om konfidensialitet rundt detaljene i transaksjonene.

 

Hæhre Entreprenør AS

Hæhre Entreprenør AS ble grunnlagt av Albert Kr. Hæhre i 1974, og har vokst til en betydelig aktør innen vei- og anleggsutbygging. Sammen med
datterselskapene Hæhre Mek. Verksted AS, Hæhre Maskinutleie AS, Hæhre Gulvstøp AS, Hæhre Auto AS og Zenith Survey tilbyr selskapet et bredt
spekter av produkter og tjenester. Firmaet er lokalisert i Vikersund, med avdelinger på Billingstad og i Bergen, og opererer over hele landet. Selskapet
hadde driftsinntekter på 2,5 milliarder kroner i 2014.

 

Isachsen Gruppen AS

Isachsen Gruppen AS er et entreprenørkonsern med base i Solbergelva utenfor Drammen. Konsernet er organisert i tre hovedvirksomhetsområder: Industri,
Anlegg og Maskin. Tjenesteproduksjonen under hvert virksomhetsområde er omfattende, og dekker et stort antall fagområder. Vilje til lønnsom vekst har vært
en av grunnsteinene i konsernets utvikling siden selskapet ble stiftet i 1986. Selskapets primære nedslagsfelt ligger i det sentrale Østlandsområdet. Selskapet
hadde driftsinntekter på 1,1 milliarder kroner i 2014.

 

TT Anlegg AS

TT Anlegg er en av markedslederne innen anleggsarbeider på Sørlandet med ekspertise innen alt av grunnarbeid, boring og sprenging. Prosjektene er spredt
på ulike steder i Agder og Telemark. Selskapet har lang erfaring, dyktige medarbeidere og kunnskap om, og nærhet til, det lokale markedet. Selskapet med
tilknyttede enheter hadde driftsinntekter på 0,75 milliarder kroner i 2014.

 

Se hvordan media omtaler saken:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstatningsbiotop Svartevann

Etter at arbeidene er ferdige med å utbedre Svartevassdammen er tiden inne for opprydding.

TT Anlegg skal etablere erstatningsbiotop i steinbruddet hvor det ble drevet masseutak
i anleggsperioden.
Arbeidet består av rensk av skjæring, intern flytting av masser, etablering av tetningsdammer,
utbedring av adkomstvei etc.

Arbeidene har grunnet en tøff vinter med store mengder snø fått en litt vanskelig start.
Førtse tiden har blitt brukt mye til snørydding.

Bildet: 24.juni var det fremdelse mye snø som måtte fjernes før arbeidet med selve
erstatningsbiotopen kunne settes i gang.