TT Anlegg

Glencore

TT har fått tildelt oppdraget med å lage ny fjellhall for 
Glencore i Kristiansand. Arbeidet med rigging starter opp
allerede før ferien og arbeidet med adkomst og fjellhallen
settes i gang i august.

Hallen som skal lages er 18m bred, 36m høy og 175m lang.
I tillegg kommer adkomsttunneler, nisjer og groper.

I løpet av 2013/14 har TT hatt utkjøring og diverse sprenging
for ny tunnel til kraftverket på Iveland. Fjellhallen passer 
fint med den erfaring TT har fått der og mange av de som er 
i tunnelen der blir nå flyttet til Glencore.
Noe av arbeidene med hallen vil også bli utført sammen med
Hæhre entreprenør fra Vikersund.