TT Anlegg

Fyllingsdam Skjerka

TT Anlegg skal i arbeidsfelleskap med Skanska bygge to nye
fyllingsdammer for Agder Energi på Skjerka i Åseral.

Dam Skjerkevatn er en gammel betongdam som skal delvis rives og
bygges inn som fyllingsdam, mens dam Heddesvika er en helt ny
fyllingsdam. De to dammene vil tilsammen bestå av 1,1 millioner
kubikkmeter fylling. Det spesielle med dette prosjektet er at dammene
skal bygges med en asfaltkjerne. I Norge er det tradisjonelt blitt brukt
morenemasser til tetting av fyllingsdammer, men siden dette materialet
ikke finnes i nærområdet har man valgt å bruke asfalt.