TT Anlegg

Fra Sagbruk til selveierleiligheter

I begynnelsen av mars begynte TT Anlegg med grunnarbeider for nye selveierleiligheter der
hvor Marnar Bruk hadde sitt tilholdssted. 

1. del består av 16 leiligheter, fordelt på 2 blokker, med tilhørende parkeringskjeller ved
innseilingen til Mandal sentrum. Totalt består prosjektet av ca 100 leiligheter med felles uteområder.
Det er i tillegg næringslokaler i 1. etg mot elva.
 
Utbygger er Marnar Bruk, vi arbeider som UE for Skanska. Grunnarbeider startet i begynnelsen
av mars, og består av ca 1500m2 spunt, utlasting og transport av 7000m3 sand, og avretting av ca
2000m2 for parkeringskjeller. 
 
Bildet: Spunting for parkeringskjeller er godt i gang mot Mandalsalva.
 
Bildet: Utgravning er nesten ferdig og vi har begynt å sette ned pumpekummer