TT Anlegg

Erstatningsbiotop Svartevann

Etter at arbeidene er ferdige med å utbedre Svartevassdammen er tiden inne for opprydding.

TT Anlegg skal etablere erstatningsbiotop i steinbruddet hvor det ble drevet masseutak
i anleggsperioden.
Arbeidet består av rensk av skjæring, intern flytting av masser, etablering av tetningsdammer,
utbedring av adkomstvei etc.

Arbeidene har grunnet en tøff vinter med store mengder snø fått en litt vanskelig start.
Førtse tiden har blitt brukt mye til snørydding.

Bildet: 24.juni var det fremdelse mye snø som måtte fjernes før arbeidet med selve
erstatningsbiotopen kunne settes i gang.