TT Anlegg

Helnorsk entreprenørselskap

 

PRESSEMELDING

Hæhre, Isachsen og TT danner ledende helnorsk entreprenørselskap  – Øystein Stray Spetalen og Ole Enger inn på eiersiden

(Vikersund/Solbergelva/Mandal/Skøyen, 1. juli 2015) Hæhre Entreprenør AS (Hæhre), Isachsen Gruppen AS (Isachsen) og TT Anlegg AS
(TT) går sammen og skaper et helnorsk og ledende entreprenørselskap innen samferdsel i Norge. Samtidig går Øystein Stray Spetalen og
Ole Enger inn på eiersiden i den nye grupperingen, hvor Enger tiltrer som arbeidende styreformann.

 

- Hæhre, Isachsen og TT utfyller hverandre svært godt og vil sammen danne et helnorsk entreprenørselskap. 1500 dyktige medarbeidere,
lang erfaring, moderne maskinpark og solid kapitalbase vil gjøre det mulig for selskapene å konkurrere om store kontrakter innen samferdselssektoren,
sier påtroppende styreleder Ole Enger.

 

Selskapene har over tid vist god lønnsomhet. Samlet ordrereserve er på over fem milliarder kroner, samtidig som driftsinntektene for 2016 vil
overstige fem milliarder kroner. Den nye grupperingen eier blant annet 270 gravemaskiner, 140 dumpere, 53 borerigger, 212 lastebiler, 46 valser,
15 veihøvler, 19 knuseverk, 11 sikteverk, 868 biler og en komplett tunellavdeling. Maskin- og utstyrsparken holder en meget høy standard.

 

Hæhre, Isachsen og TT vil fortsette å operere som selvstendige selskaper i den nye konsernstrukturen. De unike bedriftskulturene har vært grunnlaget
for suksessen til de tre virksomhetene og skal videreføres. Den finansielle kapasiteten er styrket ved at Øystein Stray Spetalen har investert betydelig
kapital som går inn i selskapene.

 

- Hæhre, Isachsen og TT er svært fornøyd med å få Øystein og Ole med på eiersiden. Ole vil være en  betydelig ressurs med sin lange industrielle
erfaring, samtidig som selskapene står svært godt hverandre, både strategisk, kulturelt, geografisk og markedsmessig. Prosjektene blir bare større
og større. Da er det helt avgjørende å ha styrke, kapital og størrelse til å sikre kontraktene og ikke minst arbeidsplassene til en helnorsk aktør, sier
Albert Kr Hæhre på vegne av Hæhre, Isachsen og TT.

 

Transaksjonen er betinget godkjennelse fra Konkurransemyndighetene. Avtalepartene har inngått en avtale om konfidensialitet rundt detaljene i transaksjonene.

 

Hæhre Entreprenør AS

Hæhre Entreprenør AS ble grunnlagt av Albert Kr. Hæhre i 1974, og har vokst til en betydelig aktør innen vei- og anleggsutbygging. Sammen med
datterselskapene Hæhre Mek. Verksted AS, Hæhre Maskinutleie AS, Hæhre Gulvstøp AS, Hæhre Auto AS og Zenith Survey tilbyr selskapet et bredt
spekter av produkter og tjenester. Firmaet er lokalisert i Vikersund, med avdelinger på Billingstad og i Bergen, og opererer over hele landet. Selskapet
hadde driftsinntekter på 2,5 milliarder kroner i 2014.

 

Isachsen Gruppen AS

Isachsen Gruppen AS er et entreprenørkonsern med base i Solbergelva utenfor Drammen. Konsernet er organisert i tre hovedvirksomhetsområder: Industri,
Anlegg og Maskin. Tjenesteproduksjonen under hvert virksomhetsområde er omfattende, og dekker et stort antall fagområder. Vilje til lønnsom vekst har vært
en av grunnsteinene i konsernets utvikling siden selskapet ble stiftet i 1986. Selskapets primære nedslagsfelt ligger i det sentrale Østlandsområdet. Selskapet
hadde driftsinntekter på 1,1 milliarder kroner i 2014.

 

TT Anlegg AS

TT Anlegg er en av markedslederne innen anleggsarbeider på Sørlandet med ekspertise innen alt av grunnarbeid, boring og sprenging. Prosjektene er spredt
på ulike steder i Agder og Telemark. Selskapet har lang erfaring, dyktige medarbeidere og kunnskap om, og nærhet til, det lokale markedet. Selskapet med
tilknyttede enheter hadde driftsinntekter på 0,75 milliarder kroner i 2014.

 

Se hvordan media omtaler saken: