TT Anlegg

Strømsvika

Fra Lindesnes avis 23.des 2015 09:39

 

Nytt industrieventyr

Publisert: 23.des. 2015 09:39 Oppdatert: 23.des. 2015 09:39

 

Sørlandets største havn kommer etter planen i Mandal. Bystyret

vedtok reguleringsplanen for Strømsvika. Dagen etterpå fyrte fire

ordførere i regionen av den første salven med dynamitt for

symbolsk å markere at arbeidet er i gang. Fra Stortinget ligger

det omtrent 30 millioner kroner planleggingskroner og venter

dersom Mandal kommune klarer å sanke sammen resten av

prosjektbeløpet på totalt 63 millioner kroner. Med det eventyret

som kan utfolde seg i Strømsvika, bør midlene sitte løst. Der skal

det bygges 800 meter lang kai til industri. Tømmerhavna blir på

østsiden. Resten er ledig til annen virksomhet. I

kontorbygningene er det plass til flere hundre arbeidstakere.

 

Havna tilhører ikke bare Mandal alene. Eiere er også

Mandalsregionens Renovasjonsselskap (Maren), som igjen eies

av Marnardal, Lindesnes og Audnedal kommuner sammen med

Mandal. Industrisatsingen betyr mye for hele den skogtette

Lindesnes-regionen. På kort sikt vil havna nesten doble

utskipingen av mengden tømmer og kystskogbruket mener

havna i Mandal er den viktigste i landet for næringen. Tømmer

blir bare en bit av mulighetene. Næringsarealene på 1500 mål og

kaifront på vestsiden gir mulighet for enorm vekst i sysselsetting

og aktivitet. Strømsvika vil bli nærmeste havn i Norge til Europa

og sammenliknes med Risavika havn i Stavanger i størrelse. Leder

Espen Regevik i Mandal Handel og Servivce Forening beskriver

kombinasjonen av Strømsvika, ny E39 og nytt fengsel på Jåbekk

som totalt sett det største som har skjedd i regionen de siste 100

årene.

 

I jubelrusen er det grunn til kildekritikk. Storsastingen må

etablere en fornuftig og omtenksom forvaltning av verdiene.

Både miljø- og forurensingshensyn, også visuelle, må forhindre at

Klevefjorden blir en oppankringsplass for serviceskip i en

offshorenæring uten oppdrag. Den jobben kan Rosfjorden i

Lyngdal beholde. I Kristiansand ble det massive protester da

oljeplattformer ble plassert i Topdalsfjorden ved Varoddbroa.

Støyende arbeid og visuelt forurensende plattformer fikk

velgerne i hele Søm bydel til å få politikerne til å skifte mening og

få tauet plattformene bort. Sørlandets største havn i Mandal blir

et knutepunkt for trafikk til sjøs. Politikk og forvaltning må skape

en levende havn med aktivitet og ikke et lager for manglende

aktivitet,