TT Anlegg

Helland Vannverk

TT Anlegg har signert kontrakt med Helland Vannverk i Vestfold. Arbeidene gjelder
renseanlegg og stamnett for vann og avløp til ca 60 hytter. En gjeng er allerede på plass
og har startet på forberedende arbeider. Totalt skal det graves / sprenges grøft på ca 1600m,
legges sjøledning, samt styrt boring for ledning i fjell på ca 35m.

I tillegg opparbeides tomt for renseanlegg som skal leveres fra Ipec Miljø.

Bildet: Området hvor arbeidet skal utføres.