TT Anlegg

Fra Sagbruk til selveierleiligheter

I begynnelsen av mars begynte TT Anlegg med grunnarbeider for nye selveierleiligheter der
hvor Marnar Bruk hadde sitt tilholdssted. 

1. del består av 16 leiligheter, fordelt på 2 blokker, med tilhørende parkeringskjeller ved
innseilingen til Mandal sentrum. Totalt består prosjektet av ca 100 leiligheter med felles uteområder.
Det er i tillegg næringslokaler i 1. etg mot elva.
 
Utbygger er Marnar Bruk, vi arbeider som UE for Skanska. Grunnarbeider startet i begynnelsen
av mars, og består av ca 1500m2 spunt, utlasting og transport av 7000m3 sand, og avretting av ca
2000m2 for parkeringskjeller. 
 
Bildet: Spunting for parkeringskjeller er godt i gang mot Mandalsalva.
 
Bildet: Utgravning er nesten ferdig og vi har begynt å sette ned pumpekummer
 
 

Fyllingsdam Skjerka

TT Anlegg skal i arbeidsfelleskap med Skanska bygge to nye
fyllingsdammer for Agder Energi på Skjerka i Åseral.

Dam Skjerkevatn er en gammel betongdam som skal delvis rives og
bygges inn som fyllingsdam, mens dam Heddesvika er en helt ny
fyllingsdam. De to dammene vil tilsammen bestå av 1,1 millioner
kubikkmeter fylling. Det spesielle med dette prosjektet er at dammene
skal bygges med en asfaltkjerne. I Norge er det tradisjonelt blitt brukt
morenemasser til tetting av fyllingsdammer, men siden dette materialet
ikke finnes i nærområdet har man valgt å bruke asfalt.

Glencore

TT har fått tildelt oppdraget med å lage ny fjellhall for 
Glencore i Kristiansand. Arbeidet med rigging starter opp
allerede før ferien og arbeidet med adkomst og fjellhallen
settes i gang i august.

Hallen som skal lages er 18m bred, 36m høy og 175m lang.
I tillegg kommer adkomsttunneler, nisjer og groper.

I løpet av 2013/14 har TT hatt utkjøring og diverse sprenging
for ny tunnel til kraftverket på Iveland. Fjellhallen passer 
fint med den erfaring TT har fått der og mange av de som er 
i tunnelen der blir nå flyttet til Glencore.
Noe av arbeidene med hallen vil også bli utført sammen med
Hæhre entreprenør fra Vikersund.

 

Best på lærlinger

Fra Lindesnes avis 07.05.2014.

Heder til TT:

TT Anlegg AS er kåret til årets opplæringsbedrift i 2013. Her viser maskinførerlærling Erlend Øyslebø
fram utmerkelsen sammen med en stolt personalsjef Ronny E. Olsen.

FOTO:Petter Emil Wikøren 

 

Best på lærlinger

Maskinentreprenørenes Forbund har kåret TT Anlegg AS til årets lærebedrift i 2013 for deres satsning på lærlinger.

Publisert: 07.mai. 2014 08:35 Oppdatert: 07.mai. 2014 08:35

AV: Petter Emil Wikøren

 

MANDAL: Sørlandsselskapet TT Anlegg har i flere år rekruttert nye lærlinger til anleggsvirksomheten,
på tross av at bransjen har vært inne i en tung økonomisk periode. Firmaet har valgt å satse hardt på
lærlingkontrakter og jobber aktivt med å sikre seg de rette elevene.

Fra grafse til gravemaskin

På Nye Vestnes i Mandal holder firmaet nå på med grunnarbeidene for det nye boligområdet som
bygges. Bak spakene på gravemaskinen sitter lærlingen Erlend Øyslebø (19), som er inne i sitt andre
år av lærlingkontrakten med firmaet.
– Jeg er heldig som har fått læretid her i firmaet. Her har jeg gått gradene fra grafse og spade, til å nå
kjøre gravemaskin, sier lærlingen fra Øyslebø.
Til sommeren skal han gjennomføre fagprøven før han runder av læretiden. Og etter læretiden står
det jobb og venter i anleggsfirmaet.

Tenker langsiktig

Totalt er det 19 unge anleggsarbeidere med lærlingkontrakt i firmaet. På bakgrunn av innledende intervju,
blir ungdommene tilbudt en toårig lærlingkontrakt og muligheten for fast ansettelse ved endt læretid.
Personalsjef Ronny E. Olsen er strålende fornøyd med ordningen.
– På denne måten sikrer vi oss langsiktig og kompetent arbeidskraft med lojalitet til firmaet. Vi investerer i
de unge, på den måten er dette som i fotballverdenen, vår junioravdeling. Vi ser at både de unge lærlinger
og firmaet får utbytte av ordningen som sikrer tilpasningsdyktige og motiverte ansatte til anleggsbransjen.
Olsen viser stolt fram plaketten som beviser bedriftens satsing på de unge. TT Anlegg har gjennom lang tid
hatt et godt samarbeid med videregående skoler og opplæringskontor, og har vært proaktiv i arbeidet med å
sikre unge elever til bransjen.
– Vi har vært tydelige gjennom flere år, på yrkes- og skolemesser og på den måten kunne forespeile våre
tilbud til de unge, sier Olsen.
- Dem vi skriver kontrakt med, får trygge arbeidsforhold og vi bygger et grunnlag fra bunnen av for dem.

Fadderordning

Endre Øyslebø styrer den store grabben med stø hånd, men måtte selv begynne læretiden med mindre verktøy.
TT Anlegg har innarbeidet en fadderordning, hvor mer erfarne ansatte kan får ansvar for spesielle deler av
lærlingenes utdanning.
– Jeg hadde en fadder som tok meg igjennom maskinføreropplæring, det ga en trygghet i opplæringen, sier
den unge maskinføreren. Det er liten tvil om at Øyslebø har valgt rett karriere, den ferske anleggsarbeideren
klarer ikke la være å smile idet han manøvrerer den tunge maskinen.

 

 

 

Full fart på Iveland

På Iveland har det siden Juni i fjor vært fullt fart i arbeidene med oppgradering av infrastruktur, veibygging og tunellarbeid.

Første skift fra 06.00 til 16.00 og neste skift går fra 16.00 til 22.00. I tillegg kommer det litt klargjøring som
brøyting og strøing når været tilsier det.

TT begynte på Iveland i juni i år og startet med sprengning og utgraving av påhugg til kraftstasjon – fylling
for riggområde – veibygging og klargjøring av tipper. Vi hadde i starten 3 gravemaskiner og 3 dumpere i sving.
Første salve på adkomst tunnelen ble avfyrt 5. september kl 13.00 og vi var da i gang med lasting og tunell kjøring.

I oktober begynte TT på tverslag til tilløps tunnel og svingkammer i Moltekjær , vi var også i gang med 3 skift der og
skal holde på med det til ca september 2014. Vi laster her med Volvo 350 og kjører ut med 2 stk Cat 772 og 2 stk
Cat 740. I hver salve er det ca 680 m3 stein og vi bruker rundt 2,0 time på og laste og kjøre ut. På en god uke blir det
produsert 100 m tunell noe som tilsvarer 20 salver og 13 600 m3 .

TTs kontrakt som underentreprenør for Veidekke er omfattende, og spenner over ett forholdsvis langt tidsrom. Etter
fremdriftsplan skal arbeidene overleveres byggherre i månedsskiftet oktober/november 2015. Innen den tid skal vi ha utført:

 • Bygging av fangdam, senking av vannstand og ca 700 m kanaliseringsarbeider for utvidelse av kanaltverrsnitt Dalandekilen.
 • Sprenging av 3 tunellforskjæringer
 • Sprenging for inntakskonstruksjon i Dalanekilen
 • Lasting og utkjøring av ca 2 800 meter tunell
 • Utsprenging av kraftstasjonshall i fjell ca 20x30 meter med høyde 40m
 • Utløpskanal ved kraftstasjon
 • Sprenging av diverse sjakter til tunneler
 • Bygging av ca 2 km gang og sykkelsti (ferdigstilles juni 2014)
 • Utbedring av ca 1 km fylkesvei (ferdigstilles juni 2014)
 • Bygging av ca 1,5 km adkomstveger
 • Opparbeidelse av ca  35 mål næringstomter
 • Bygging av adkomstveger

Ellers kan det nevnes at vi har hatt en del utfordringer underveis med lasting og pigging i tunell, arbeid på skift osv , men nå er alt
dette godt innkjørt og vi må berømme mannskapet vårt som har taklet dette godt og sørger nå for en god drift på Iveland. 

Bildet: Kutten er ladet og klar ! 5. september ble første salve i adkomst tunellen skutt.

 

Bildet: Her fyller vi opp tomt for ny skole på Skaiå. Vi har her lasta og kjørt ut ca 20 000 m3
med jord og fylt inn 30 000 m3 med stein. Når vi fikk alt til å stemme kjørte vi inn stein med
2 x 772 og 2 x 740 og en A 40! Da hadde Freddy og Tor Steinar det travelt med og holde unna.   

 

Bildet: Vi bygget en midlertidig anleggsvei over Frøysåna som vi har benyttet til transport av
maskiner og utstyr! vi fikk mye nedbør rundt juletider og på julaften måtte vi stenge veien for
den var ikke farbar for verken folk eller fe.

Vårmarvatn

TT Anlegg utfører arbeider på Vårmarvatn dam i Vinje kommune for Statkraft.
Vi er nå ferdige med plastring på luftsida. Vannsida skal tas på ettervinteren når det er lite vann.

Bildet: Dammen fra luftside.

TT Anlegg har forsterka dammen med et 2m tykt plastringslag og 4 m tykk støttefylling utenpå
gammel dam som var bygd i 1964. Vi har også bygd 1 km veg ned til innsjøen Totak.

 

Bildet: Vegbygging ned til Totak.

Bildet: Glenn driver med erosjonssikring ved lukehus.

 

 

 

Tunneldriving Iveland

Det går stadig fremmover med tunellen på Iveland. TT har 
i hovedsaklig med utkjøring av masse fra tunellen men i 
det siste har vi også hatt boring for selve kraftstasjonen.

Bildet: Kai Ågedal er i gang med å bore pall for kraftstasjonen 
på Iveland

 

 

 

Flytting av Fylkesvei

Å bygge vei er noe TT Anlegg har god erfaring med men denne
gang var byggherren litt utenom det vanlige.
Se artikkel under fra fvn.no.

Her står Jan Åge Skjærstad på den siste meteren med veistubb av den gamle
fylkeveien før gårdstunet hans. Den skal få bli som kuriosa og et sted for sykler
og slik
t. FOTO: Jarle R. 

Oppdatert: 20. okt 2013 18:56  JARLE R. MARTINSEN

LINDESNES:  -  Det  har  i  sannheten  vært  en  lærerik
prosess,  sier  Skjærstad  som  ble  "veisjef"  da  han  selv  fikk
prosjektert og finansiert flytting av 150 meter med fylkesvei.
Skjærstad  og  kona  Inger  Lise  har  brukt  rundt  en  halv
million kroner av egne midler til prosjektet, men det synes
de  er  helt  greit.  Alternativet  hadde  vært  at  de  måtte  ha
flyttet. At familien måtte betale moms for å gjøre jobben for
det offentlige, likte de dårligere.

Vei gjennom tunet

Denne  helt  spesielle  historien  har  sitt  utgangspunkt  i  den
vesle grenda Syrdal i Lindesnes. Gården ble bygget i 1849 av
forfedrene  til  Skjærstad.  I  årenes  løp  ble  det  laget  en  vei
gjennom tunet, og på den måten holdt unna dyrket mark.
- Den gangen var det jo ikke noe problem. Da gikk det i
hest og kjerre, smiler Skjærstad.
Etter hvert kom bilene, selv  om han ikke  syntes  det  var
noe  problem  i  barndommen.  Men  da  familien  for  tre  år
siden  flyttet  inn  i  huset  som  besteforeldrene  hans  hadde
bodd  i,  var  det  blitt  et  kjempeproblem.  Trafikken  er  blitt
mye  større,  blant  annet  på  grunn  av  stor  hytteutbygging  i
området.
I  tillegg  dundret  buss,  avfallsbil  og  til  og  med  trailere
forbi husveggene.
- Og vi har en som nå er blitt fire år i hus, og da var det
slett ikke greit å ha trafikken en meter fra husveggen, sier
han.

Lite med penger

Han begynte med å ta kontakt med vegvesenet. Der var det
lite midler, og slett ikke til et prosjekt som Skjærstad ønsket
- nemlig å flytte hele fylkesveien.
- Etter hvert skjønte jeg at vi selv måtte betale for dette.
Etter mye fram og tilbake, engasjerte jeg en konsulent til å
prosjektere, forteller han.
Det er ikke bare å sette i gang å bygge en fylkesvei, fant
Skjærstad  snart  ut.  Veien  skal  være  fem  meter  bred,  den
skal ikke ha en større stigning enn åtte prosent og radiusen
på svingen som måtte lages måtte ikke være på mindre enn
50 meter fra start til slutt.
-  Det  ble  mange  brev  fram  og  tilbake  for  å  få  dette
godkjent. Men vi fikk etter hvert en egen saksbehandler hos
vegvesenet som hjalp oss på vei, forteller han.

 

Ut på anbud

Etter  at  også  Lindesnes  kommune  hadde  godkjent
prosjektet,  ba  Skjærstad  om  anbud  fra  fire  entreprenører.
Valget falt til slutt på Terrengtransport.
- Ikke fordi de var billigst, men fordi de kan bygge vei og
kan saksbehandling, sier "veisjefen".
I mai sto veistubben ferdig.
-  Jeg  visste  jo  at  dette  måtte  asfalteres  i  tillegg  og  var
innstilt  på  å  betale  det  også,  sier  han.  Men  da  trådte
fylkeskommunen  til  og  betalte  for  den  jobben.  200.000
kroner kostet asfalteringen alene.

Måtte betale moms

Han er full av lovord over alle som hjalp til, og er slett ikke
opprørt  over  den  saftige  regningen  de  selv  måtte  ta.
Familien ønsker sterkt å bo på Syrdal, og mente dette var
nødvendig. Dog var det et skår i gleden.
- Ja, vi ble pålagt å betale moms for jobben. Det smakte
litt  dårlig  å  selv  betale  en  offentlig  vei  og  på  toppen  bli
pålagt moms til det offentlige, sier Skjærstad.

- Veldig spesielt

Saksbehandler  for  veistubben  i  Lindesnes,  overingeniør
Inger  Egeland  i  Statens  Vegvesen,  sier  de  ikke  helt  visste
hvordan de skulle ta henvendelsen fra Skjærstad som ville
flytte fylkesveien for egen regning.
- Det er veldig spesielt og jeg hadde ikke hørt om noe slikt
før. De gangene det har vært på tale har det vært snakk om
grunneiere  som  har  villet  øke  verdien  på  egen  tomt,  men
her var det ikke snakk om noe slikt, sier Egeland.
Hun  sier  at  det  rundt  om  finnes  liknende  problematikk
der vei går gjennom gårdstun.
- Jeg oppfordrer folk som synes det er problematisk til å
ta kontakt. Selv om det nå ikke er økonomi til å gjøre noe,
kan det jo være at det vil er mulig å gjøre noe i fremtiden.
Kanskje kan vi få til spleiselag på slike prosjekt, sier hun.

 

 

Fossbekk Brygge Lillesand

På Fossbekk brygge i Lillesand har TT siden i vår jobbet med et leilighetskompleks for
Fossbekk Brygge AS. Det skal nå i første omgang bygges ca 40 leiligheter, men planen for
området totalt sett er mye større. Leilighetene ligger fantastisk til helt nede ved sjøen, i indrefileten
av blindleia, bare et steinkast fra Lillesand sentrum. I forkant av leilighetene skal det etableres et
stort parkanlegg, samt en småbåthavn.

Byggeriene er nå også kommet godt i gang, og det er ca 8 firma representert på plassen, med
bortimot 20 mann totalt. Tidvis er det litt trangt om plassen, men det har frem til nå vært et veldig
godt samarbeid mellom alle parter.

TT Anlegg AS med sine underentreprenører har ansvaret for alle grunnarbeider, VA,
gartnerarbeidene, sjøfront/brygge og utvendige murer. Arbeidene til TT skal være ferdige
september 2014.

Bildet: Leilighetskomplekset Fossbekk Brygge AS i Lillesand.

 

Svartevann

Sesongen går mot slutten på Svartevann. Agder (Flekekfjord tidene) har vært på stedet og laget
følgende reportasje.

http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=22668 

 

 

Bildet: Kjøring foregår nå fra toppen av dammen og ned. Når sesongen er over
skal plastring være ferdig på toppen. Neste år skal selve damkronen heves.

 

VVA i Arendal

På Romstølen Vest i Arendal skal TT Anlegg AS opparbeide vei, vann og avløp for Arendal
kommune. Arbeidene starter opp i disse dager, og skal ferdigstilles ila vinteren.

Det er Arendal Eiendom v/Camilla Widmer som står som byggherre, og Multiconsult AS v/Steinar Sundt
som har prosjektering og byggeledelse.

TT Anlegg sin kontaktmann på plassen er Jon Thor Jonsson (970 55 722)