TT Anlegg

Brennåsen

Brennåsen - Rosseland  er ferdigstilt og overlevert 01.10.13.

Veien er utvidet til 4 felt mellom Brennåsen krysset og rundkjøringen på Rosseland i Sogndalen
kommune, samtidig er det opprettet 2 kjørefelt gjennom rundkjøringen.
Det er også utbedret en busslomme med tilførsel vest fo rundkjøring.

Bildet: Fra busslomme vest for rundkjøring.

 

 

Tunellinnmåling

I forbindelse med forberedende arbeider ved Skjerka kraftverk har vår geomatikkavdeling utført
innmåling av overløpstunell på Ljosland. Arbeidene her var meget krevende på mange måter.
Adkomst til tunellen lå langt oppi i fjellsiden. Da helikopter ikke kunne lette måtte turen tas til fots.
Luka til tunellen var på 75x75cm. Selve innmåling var heller ikke enkel da størrelsen på tunellen
gjørde det vanskelig å få nok spredning på målepunktene.
Etter ett par lange dager var Morten og Øyvind likevell ferdige med jobben og hadde fått være
med på ett noe spesielt oppdrag.

Bildet: Øyvind Eikså på vei opp til tverrslaget ved Stikebossånæ. Massene etter tunellen 
var som å gå i "sukker", så det var enklere å gå i bekken.

 

Bildet: Adkomstluka til tunellen. Luka er 75x75 cm og veggen 2.25m tykk.

 

Bildet: Inne i tunellen var det bra fiske. Det var mange slike kulper med fisk. Denne ble tatt
med nevene rett etterpå.

 

Bildet: På vei ut av tverrslaget ved Stikebossånæ

 

 

Iveland kraftverk

I disse dager ankommer utstyr for utlasting i tunnell. TT har gått til ansakffelse av ny skuffe
med sidetipp til en av våre cat 980 hjullastere samt en helt ny 980 med samme type
skuffe. Etter hvert skal utlasting skje med to lag som begge går skiftordning. 

Ivelandprosjektet skal pågå i ca pågå til høsten 2015. Arbeiderne består av anleggsveier,
utlastning tunnell, utbedring fylkesvei med tilhørende sykkel og gangsti og næringsområdet.
Utlastning fra tunnell blir en spennende erfaring for oss og det kommer til å bli stor aktivitet
her utover vinteren.

 

Bildet: Forskjæringen på Iveland er nesten klar for tunnellriggen. Arbeidet med selve
tunnellen er planlagt igangsatt i uke 36.