TT Anlegg

Organisasjon

TT Anlegg er en av markedslederne  innenfor anleggsarbeider på Sørlandet med ekspertise innen  alt  av grunnarbeid, boring og sprenging.

Konsernet har i  dag ca 230 ansatte og har prosjekter spredt rundt på  forskjellige steder i Agder og  Telemark.
Ett av våre konkurransefortrinn er at vi har lang erfaring, dyktige medarbeidere og kunnskap om og nærhet til de lokale markedet.
Vi jobber alle mot ett felles mål som er å levere et bra produkt!