TT Anlegg

Graving - Små og store prosjekt

TT Anlegg er en allsidig maskinentreprenør med gravere fra 1,7 til 75 tonn. Dette gjør at vi kan utføre de
aller fleste oppdrag du som kunde måtte ønske. Både smått og stort.
Maskinparken er topp moderne og alle våre operatører er godt opplært til å håndtere utstyret de disponerer. 
Denne kombinasjonen gjør oss i stand til å utføre de mest krevende oppdrag på en sikker og profesjonell måte.

Eksempler på oppdrag vi utfører:

 • VA anlegg
 • Veianlegg
 • Tomter (privat og industri)
 • Bolig - hyttefelt (totalentrepriser)
 • Peling / spunting
 • Idrettsanlegg
 • Kraft / damanlegg
 • Tunnellarbeid

 

Kontaktliste Anlegg

 


 


 

Transport - Laste og Kranbiler

Med mange oppdrag på hele Sørlandet er vår transportavdeling godt synlig i trafikken. Vi har biler til ulike typer oppdrag. F.eks:

 • Maskin og utstyrstransport (kranbiler)
 • Massetransport
 • Flytting og utsetting av fritidsbåter
 • Spesialoppdrag på forespørsel.

Våre tippbiler frakter masse til deg fra våre pukkverk eller om du skal ha noe kjørt bort.
Kranbilene flytter det meste av båter og utstyr. Med kraner opptil 72t/m kan de løfte det meste og transportere hvor du måtte ønske.
Rett din henvendelse til vår transport avdeling for uforpliktende rådgivning og tilbud.

 

Kontaktliste Transport

 

 

 

 

  

Boring og Sprenging

Vår fjellavdeling har lang erfaring fra små /store og ikke minst krevende prosjekter.
Avansert måle- og planleggingsutstyr gjør at sikkerheten er så god som mulig på slike oppdrag.
Utstyret er topp moderne og våre operatører er noen av de beste i bransjen.

Oppdrag som vi utfører:

 • Fjellsprenging - stort og smått
 • Fjellsikring - rensking
 • Boring

Kontaktliste Fjell

 

 

 

Geomatikk

Avdelingen utfører små og store oppdrag hva angår anleggstikking og landmåling for både offentlige
og private oppdragsgivere.
Videre bistår enheten med planlegging og prosjektering av små og større utbyggingsfelt som for eksempel
til hytter, boliger eller til næring. I forkant av anleggsarbeidet utarbeides en totaloversikt over
masseregnskapet (jordmasser/ubrukbare masser/fjellmasser og eventuelt tilførte masser utenfra) internt på anlegget.

Kontaktliste Geomatikk

 

 

 

 

 

Masseutsalg - Pukk, Grus, Sand og Jord

Terrengtransport AS startet med pukkverksdrift i 1983 og har vokst jevnt siden den gang.
Fra 1.1.2012 ble pukkverksavdelingen skilt ut i eget selskap, TT Pukk AS.

TT Pukk AS er i dag en av Norges største operatører av mobile knuseverk. Kontor og verksted er lokalisert i Mandal, men virksomheten strekker seg over Agder og Telemark.
Vi påtar oss både små og store oppdrag med grovknusing, finknusing og sikting av ønskede fraksjoner. Med eget laboratorium holder vi oppsyn med kvaliteten i produksjonen, og kunden kan få full dokumentasjon på ferdigproduktene.

Vi produserer også masser til egne utsalg. Kartet viser hvor vi har våre avdelinger. Vårt sortiment består av pukk, grus og sand til ulike formål og jord av god kvalitet. Vi er også behjelpelig med massetransport om det er ønskelig, våre kontaktpersoner på de forskjellige utsalg kan kontaktes for ytterligere informasjon.

Kjøp av ferdigprodukter:

For priser, åpningstider og kontaktpersoner for de ulike utsalgsstedene, se prislister.

 

For andre henvendelser:

Kontaktliste Pukk

Sentralbord
Tlf. 38 28 95 00
Fra kl.07.00 - 15.00

Faks : 38 28 95 01

Postadresse : Doneheia 138, 4516 Mandal

E-post :

Org.nr. NO 856 639 002 MVA

Utsalgssteder

 TT Pukk AS            Våre samarbeidspartnere

explore subfolder image Prislister
No files to list icon Ingen filer...