Ansatte Tjenester

RUH

Rapport om uønsket hendelse skal fra 1. Juni rapporteres i SmartDok.

Velg:

  1. HMS/KS
  2. Registrer RUH / avvik

Smartdok


Timerføring
Rapport om uønsket hendelse (RUH)