Kraftverk Fennefoss

Oppdragstype: Kraftanlegg

Oppdragsgiver: Agder Energi Vannkraft

Tid: 2020 – 2023

Omfang: Etablering av ny fangdam med luker og ny kraftstasjon ved Fennefoss i Evje. Omkringliggende arbeider på stasjonsområdet, campingplass og med tildekking av gamle slagghauger.

Beskrivelse:

Etablering av ny fangdam med luker og ny kraftstasjon ved Fennefoss i Evje. Omkringliggende arbeider på stasjonsområdet, campingplass og med tildekking av gamle slagghauger.