E18 – Håneskrysset

Oppdragstype: Samferdsel

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Tid: Januar 2018 – juni 2020

Omfang: Bygging av nye avkjøringsramper fra eksisterende E18, ny bro / kulverter til ekspress sykkelvei og rundkjøringer som kobles til eksisterende tilførselsveier.

Beskrivelse:

Håneskrysset ligger øst for Kristiansand og Varoddbrua. Krysset før TT Anlegg AS startet arbeidene bestod av en avkjøringsrampe i retning Kristiansand og en påkjøringsrampe i retning Oslo.

Hovedtyngden av arbeidene besto av prosjektering og bygging ny påkjøringsrampe i retning Kristiansand og ny avkjøringsrampe i retning Oslo, betongbru for ekspress-sykkelvegbru over eksisterende E18, samt rundkjøring bygget på to bruer.