Vibrasjonsmåling

Vibrasjonsmåling eller rystelsesmåling er et viktig verktøy for å dokumentere vibrasjoner i grunnen i forbindelse med sprengning, spunting.
Data fra utførte målinger brukes til planlegging av videre arbeider og kommer ofte til nytte i ettertid hvis det oppdages skader på bygninger og konstruksjoner som kan knyttes til vibrasjoner.