Vibrasjonsmåling

Vibrasjonsmåling eller rystelsesmåling er et viktig verktøy for å dokumentere vibrasjoner i grunnen i forbindelse med sprengning, spunting.
Data fra utførte målinger brukes til planlegging av videre arbeider og kommer ofte til nytte i ettertid hvis det oppdages skader på bygninger og konstruksjoner som kan knyttes til vibrasjoner.

Ståle Fyksen
Leder fjellavdeling

Telefon: 950 20 266
E-post: staale.fyksen@ttas.no