Fjellsikring

Vår fjellavdeling har lang erfaring fra små /store og ikke minst krevende prosjekter.
Vi har utstyr og erfaring for rensk og sikring av av de aller fles typer rasutsatte fjell, og sammarbeider
tett med geologer for vurdering av nødvendige tiltak.

Ståle Fyksen
Leder fjellavdeling

Telefon: 950 20 266
E-post: staale.fyksen@ttas.no