Fristidsboliger Ljosland

Oppdragstype: Bygg

Oppdragsgiver: TT Eiendom

Tid: 2020

Omfang: Opparbeidelse av nytt delfelt på Ljosland i Åseral. Bygging av nøkkelferdige hytter.

Beskrivelse:

Opparbeidelse av nytt delfelt på Ljosland i Åseral. Bygging av nøkkelferdige hytter.