Ingen ledige stillinger.

Vi har for tiden ingen ledige stillinger utlyst, men tar gjerne imot en åpen søknad.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke svarer på søknader som leveres i perioder vi ikke har utlyst ledige stillinger. Alle åpne søknader blir imidlertid gjennomgått og lagret for en periode, og du kan derfor likevel bli kontaktet dersom vi finner din søknad interessant.