Kraftanlegg

Gjennom årene har vi opparbeidet oss en bred kompetanse innen både bygging og rehabilitering av dammer. I de siste årene har nye sikkerhetskrav til dagens fyllingsdammer gjort at mange av disse har måttet utbedres. TT Anlegg har vært delaktig og-/eller ansvarlig hovedentreprenør for mange av disse utbedringene.

Eirik Spilling
Markedssjef

Telefon: 908 46 128
E-post: eirik.spilling@ttas.no@ttas.no