Innflyttingsklare lagerhaller på toppen av Jåbekk for salg!

Doneheia 163 – 165, 4516 Mandal

Type lokale Lager/Logistikk
Areal 45 – 1800 m²
Byggeår 2019 – 2020

Beskrivelse:

Vi selger nye lagerhaller på Jåbekk industriområde som er innflyttingsklare i dag! De første byggene er ferdig og nå skal vi i gang med byggetrinn 4. Her er det fortsatt mulighet for å være med å utforme seksjonen slik at den er tilpaset ditt behov. Du kan for eksempel få ferdig montert messanin, vinduer, endre portstørrelse eller montere oljeutskiller hvis du er tidlig ute.

Hallene passer godt for mindre og mellomstore bedrifter og for deg som har hytte på Sørlandet til båtlagring.

Prisene starter på 440 000 kroner eks mva!

Byggene

Vi har nå solgt 25 seksjoner til 25 fornøyde kunder. Det har vist seg over tid å være noen svært gode bygg. Byggene blir bygget iht. TEK 17. Dette er lagerhaller av høy kvalitet i stålkonstruksjon bekledd med isolerte betong- og sandwichelementer. Solide bygg som krever lite vedlikehold. Takhøyde på 6-6,75m som gir mulighet for å sette inn mesanin. Vi er behjelpelige med montering av mesanin og vinduer etter ønske fra kjøper.

Som seksjonseier i Doneheia 163 -165 får du også tilgang til en felles bod som blant annet har toalett og vask.

Lagerhallene leveres i forskjellige størrelser fra 45 m2 og oppover. Portene har 4,45m høyde og bredde varierer fra 3,5-5m. Dette kan også tilpasses hvis du er tidlig ute. Store seksjoner har dør ved siden av port mens små seksjoner har dør i port.

For mer detaljerte tegninger kan PDF tegninger av bygg og situasjonskart lastes ned ved å klikke på linkene på høyre siden i annonsen.

Elektro

Lagerhallene leveres med innvendig belysning og stikkontakt.

Belyst uteområde.

Vann og avløp

Alle lagerhallene er klargjort med oppstikk for offentlig tilkobling av vann og avløp. Påkobling er ikke inkludert og kan kjøpes av Mandal kommune.

Tomt/Uteareal

Lagerhallene leveres med ferdig asfaltert uteområde inn til bygget.

Priser og størrelser

Prisene på de forskjellige seksjonene varierer avhengig av størrelse og plassering. Ta kontakt med selger for priser.

Diverse

Overtakelse

Byggetrinn 3 (bygg C) er innflyttingsklart i dag!I dette byggetrinnet er det fortsatt mulighet for å gjøre tilpasninger. Vi kan for eksempel være behjelpelige med montering av oljeutskiller og sluk dersom kjøper ønsker å omdisponere bruken av seksjonen.

Vi er også behjelpelige med montering av vinduer, messanin og andre tilpasninger etter deres ønsker.

Byggetrinn 4 (Bygg D) er planlagt ferdigstilt mai 2020.

I dette byggetrinnet er det fortsatt mulighet for å gjøre tilpasninger. Vi kan for eksempel være behjelpelige med montering av oljeutskiller og sluk dersom kjøper ønsker å omdisponere bruken av seksjonen.

Vi er også behjelpelige med montering av vinduer, messanin og andre tilpasninger etter deres ønsker.

Regulering
Gjeldende reguleringsplan er Jåbekk Industriområde fra 22.10.07. Eiendommen er regulert til industri, forretning og kontor.

Beliggenhet
Lagerhallene ligger på Jåbekk industriområde i Mandal. Jåbekk industriområde har hatt en enorm utvikling de siste årene og det ser ut til at det vil fortsette med Nytt fengsel, bilbutikk og med ny E39.

Området ligger i kort avstand fra E39, avkjøring ca 2km øst for Mandal. Kjør mot Tregde ca 1km og ta til høyre. Lagerhallene ligger på toppen av næringsområdet like øst for TT Anlegg sine kontorer. Se kart for nærmere opplysninger vedrørende beliggenhet eller ta kontakt.