Næringsbygg

Vi tilbyr næringsbygg for ulike formål. Om du driver verksted, kontor, med salg eller andre ting lager vi løsninger som er tilpasset ditt behov.

Byggene settes opp i elementer som er en kostnadseffektiv løsning og med kortere byggetid enn andre løsninger.

Steffen Strømme
Prosjektleder

Telefon: 922 13 644
E-post: steffe.stromme@ttas.no