Riving – miljøsanering

Vi kan hjelpe med å miljøsanere bygg som skal rives og vi har spesialutstyr for å kunne rive små og mellomstore bygg. Alt riveavfall sorteres og leveres godkjent deponi.

Eirik Spilling
Markedssjef

Telefon: 908 46 128
E-post: eirik.spilling@ttas.no