Sjøbunn kartlegging

TT Anlegg AS har spesialtilpasset utstyr for 3D kartlegging av dybde i fersk og saltvann.
Utstyret består av en liten spesialtilpasset båt med multibeam ekkolodd for måling av bunnforhold og lidar for kontinuerlig måling av terreng ned mot vannlinjen.

Målingene har høy punkttetthet og dybdenøyaktighet og kan georefereres til ønsket koordinatsystem.