Songa og Trolldalen dammer

Oppdragstype: Kraftanlegg

Oppdragsgiver: Statkraft Energi AS

Tid: 2017 – 2020

Omfang: Rehabilitering av to fyllingsdammer i Vinje kommune

Beskrivelse:

Songa og Trolldalen dammer danner inntaksmagasin for Songa kraftverk. Dammene er plassert i bruddkonsekvensklasse 4. Dammene ligger i Vinje kommune i Telemark fylke. Atkomst til dammen er en avstikker fra RV 362 ca. midt mellom Edland langs E134 og Arabygdi ved RV 362. Mellom dammene er det ca. 3 km.

Arbeidene omfatter blant annet etablering av oppsamlingvegg for lekkasjevann og tilhørende lekkasjemålehus og utbedring av flomkanal. Begge fyllingsdammene får slakere helning, plastres på luftsiden og det etableres ny krone.

Arbeidene er utført i sårbart høyfjellsterreng hvor vinter styrer hvor lang sesongen blir.