Tomt Avfall Sør

Oppdragstype: Anlegg

Oppdragsgiver: Avfall Sør AS

Tid: Mai 2019 – november 2020

Omfang: Opparbeidelse av næringsområdet / tomt for etablering av ny avfallsstasjon.

Beskrivelse:

Opparbeidelse av næringsområdet/tomt for etablering av ny avfallsstasjon.