Tomtarbeid

Om du skal bygge stort eller lite, hjelper vi deg med grunnarbeider for dine bygg og opparbeidelse av tomten. Er du usikker på hvordan det bør være kan vi komme på befaring og være behjelpelig med løsninger.

Hvis tiltaket er søknadspliktig har vi dyktige folk som kan hjelpe deg igjennom hele søknadsprosessen.